INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 2021-06-02

1. ANSVAR ÖVER UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

För Jomalo AB (559010-0276) är Maria Lofors ansvarig för insamlandet av personuppgifter.  Kontaktas på 073-808 29 13, via mejl contact@marialofors.com eller post:

Jomalo AB
Sjöallén 4
134 32 Gustavsberg

2. RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Jomalo AB lagrar personuppgifter i enlighet med nedan nämnda lagar och regler. Det innebär att vi har en rättslig förpliktelse att lagra vissa personuppgifter.

 • Bokföringslagen (7 kap. 2 § BFL) ställer krav på arkivering av räkenskapsinformation i sju år.
 • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på arkivering av dokumentation i minst fem år och högst tio år. (OBS – 7 § Besked om att personuppgifter behandlas enligt 4 kap. 2, 3 eller 6 § och om att sådana uppgifter lagras enligt 3 eller 4 § får inte lämnas ut till den registrerade)
 • Branschstandarden Svensk standard för redovisningstjänster, REKO, ställer krav på arkivering av dokumentation av redovisningen i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden i skadeståndsärenden.
 • Dessutom använder vi oss av samtycke och avtal som rättslig grund för registrering av personuppgifter.

3. HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

 • Genom avtal med befintliga kunder samt information som lämnas av kunder via mejl eller appar för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag gentemot kund.
 • Via offentliga register.
 • Formulär på webbplatsen för anmälan till nyhetsbrev.
 • Formulär på webbplatsen för bokning av tider för möten/webinars.
 • Formulär för chat via webbplatsen.
 • Via kontaktformulär och/eller kommentarsfält på webbplatsen.
 • Via uppgifter som du lämnar när du svarar på våra enkäter och undersökningar.

4. VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN – OCH HUR LÄNGE

Jomalo AB samlar in uppgifter om

 • kunder
 • kunders kontakter (anställda, leverantörer, kunder)
 • potentiella kunder
 • medarbetare
 • leverantörer
 • övriga kontakter

Vi går igenom personuppgifter regelbundet (med hjälp av en rutin inlagd för detta kvartalsvis och som allra minst årligen). När en kund eller ett kunduppdrag avslutas, lägger vi in en påminnelse om att ta bort uppgifterna efter 10 år.

5. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL

 • Hantera kunduppdrag samt för kontakter med kund.
 • Planering och uppföljning av uppdrag.
 • Fakturering.
 • Skicka nyhetsbrev till kunder och övriga intresserade.
 • Användning av digitala tjänster för onlinemöten, webinars, bokning av mötestider samt chatt via webbplatsen.

6. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Vissa uppgifter kan betraktas som känsliga, till exempel uppgifter om sjukfrånvaro (som behövs för att kunna göra löneberedning). Detta tar vi hänsyn till, genom att inrätta särskilda behörighetskontroller samt att exempelvis inte kommunicera sådan information via e-post. Dessa åtgärder innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

7. HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTERNA

Medarbetare får endast ta del av de kunders personuppgifter som de har ansvar för.
Vi använder olika lösenord till alla tjänster och har en rutin för att regelbundet byta dessa.
Tvåfaktorsautentisering är alltid aktiverat när det finns tillgängligt.

8. AVPRENUMERERA

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev så kan du avprenumerera i något av de mejl du redan fått eller så skickar du ett mejl till contact@marialofors.com med den eller de e-postadresser du vill att vi tar bort ur systemet.

9. COOKIES

Webbplatsen marialofors.se använder cookies för att ge dig tillgång till olika funktioner på webbplatsen, förbättra din användarupplevelse och för att följa upp webbplatsens besökstrafik.

Cookies utgörs av små textfiler som innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies du har lagrade på sin dator. Vi använder även spårnings- och analysverktyg som hanteras av tredje part, där de i enlighet med GDPR är ansvariga för insamlandet av informationen.

Om du vill undvika att cookies används kan du via inställningar i webbläsarens säkerhetsalternativ under sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du har även möjlighet att via din webbläsare acceptera enbart sessions-cookies samt att avlägsna tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på vår webbplats, som exempelvis inloggning och betalningar via webbplatsen.

10. TA DEL AV DINA REGISTRERADE UPPGIFTER

Du kan när du vill begära att få ta del av den data vi har om dig i våra register och hur dina uppgifter används. Vi kommer då att ge dig en utskrift av dina personuppgifter i pdf-format. Om informationen som är registrerad är felaktig har du rätt till rättelse. Du har även rätt att be att återkalla ditt samtycke och få din informationen borttagen (med undantag för personuppgifter som berörs av ovan nämnda lagar). Kontakta oss via contact@marialofors.com med ditt ärende.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta samla in eller behandla dina personuppgifter. Det kan hända att vi då kanske inte kan tillhandahålla avtalade produkter eller tjänster till dig, och du kan inte hålla oss ansvariga för det.

Scroll to Top