INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 2023-02-14

 

1. ANSVAR ÖVER UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

För Jomalo AB (559010-0276) är Maria Lofors ansvarig för insamlandet av personuppgifter.
Kontaktuppgifter: telefon 073-808 29 13, mejl contact@marialofors.com eller post Jomalo AB, Sjöallén 4, 134 32 Gustavsberg.

 

2. RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Jomalo AB lagrar personuppgifter i enlighet med nedan nämnda lagar och regler. Det innebär att vi har en rättslig förpliktelse att lagra vissa personuppgifter.

 • Bokföringslagen (7 kap. 2 § BFL) ställer krav på arkivering av räkenskapsinformation i sju år.
 • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på arkivering av dokumentation i minst fem år och högst tio år. (OBS – 7 § Besked om att personuppgifter behandlas enligt 4 kap. 2, 3 eller 6 § och om att sådana uppgifter lagras enligt 3 eller 4 § får inte lämnas ut till den registrerade)
 • Branschstandarden Svensk standard för redovisningstjänster, REKO, ställer krav på arkivering av dokumentation av redovisningen i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden i skadeståndsärenden.

Dessutom använder vi oss av samtycke och avtal som rättslig grund för registrering av personuppgifter.

 

3. HUR OCH VAR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

 • Genom avtal med befintliga kunder samt information som lämnas av kunder via mejl eller appar för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag gentemot kund.
 • Via offentliga register.
 • Formulär på webbplatsen för anmälan till nyhetsbrev, i Mailerlite.
 • Formulär på webbplatsen för mötesbokningar, i SimplyMeet eller Dubsado.
 • Via deltagande i våra möten online, i Zoom.
 • Via chatt, kontaktformulär och/eller kommentarsfält på webbplatsen, i Oderland, Chatra och Dubsado.
 • Mejlkommunikation och lagring i Google Workspace.
 • Kund- och leverantörsuppgifter sparas i bokföringsprogrammet Visma eEkonomi och i viss mån i Dubsado och ClickUp.
 • Vid kortbetalningar används Thrivecart kopplat till Stripe.
 • För leverans av kurser och medlemstjänst online används Thrivecart och Heartbeat.

 

4. VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN – OCH HUR LÄNGE

Jomalo AB samlar in uppgifter om

 • kunder
 • potentiella kunder
 • medarbetare
 • leverantörer
 • övriga kontakter

Uppgifter som samlas in

 • Namn
 • Företagsnamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer
 • Uppgifter om vilka tjänster vi sålt och levererat, eller vilka tjänster som personen är intresserad av att anlita oss för
 • Uppgifter om kampanjer och evenemang anordnade av oss som personen deltagit i
 • Uppgifter från kunden som behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag

Vi går igenom personuppgifter regelbundet (med hjälp av en rutin inlagd för detta kvartalsvis och som allra minst årligen). När en kund eller ett kunduppdrag avslutas, lägger vi in en påminnelse om att ta bort uppgifterna efter 10 år.

 

5. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL

 • Hantera kunduppdrag samt för kontakter med kund.
 • Planering och uppföljning av nya och befintliga uppdrag.
 • Fakturering.
 • Skicka nyhetsbrev till kunder och övriga intresserade.
 • Användning av digitala tjänster för onlinemöten, webinars, bokning av mötestider samt chatt via webbplatsen.

 

6. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Vissa uppgifter kan betraktas som känsliga, men som regel hanterar vi aldrig känsliga personuppgifter. Om det mot förmodan skulle förekomma tar vi hänsyn till detta, genom att inrätta särskilda behörighetskontroller samt att exempelvis inte kommunicera sådan information via e-post. Dessa åtgärder innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

 

7. HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTERNA

Medarbetare får endast ta del av de kunders personuppgifter som de har ansvar för.
Vi använder olika lösenord till alla tjänster och har en rutin för att regelbundet byta dessa. Tvåfaktorsautentisering är alltid aktiverat när det finns tillgängligt.
Vi delar inte kunders information med andra kunder, exempelvis döljs den registrerades medlemmens e-postadress i Heartbeat för andra användare.

 

8. AVPRENUMERERA

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev så kan du avprenumerera i något av de mejl du redan fått eller så skickar du ett mejl till contact@marialofors.com med den eller de e-postadresser du vill att vi tar bort ur systemet.

 

9. COOKIES

Webbplatsen marialofors.se använder cookies för att ge dig tillgång till olika funktioner på webbplatsen, förbättra din användarupplevelse och för att följa upp webbplatsens besökstrafik.

Cookies utgörs av små textfiler som innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies du har lagrade på sin dator. Vi använder även spårnings- och analysverktyg som hanteras av tredje part, där de i enlighet med GDPR är ansvariga för insamlandet av informationen.

Om du vill undvika att cookies används kan du via inställningar i webbläsarens säkerhetsalternativ under sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du har även möjlighet att via din webbläsare acceptera enbart sessions-cookies samt att avlägsna tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på vår webbplats, som exempelvis inloggning och betalningar via webbplatsen.

Läs mer i vår cookie policy.

 

10. TA DEL AV DINA REGISTRERADE UPPGIFTER

Du kan när du vill begära att få ta del av den data vi har om dig i våra register och hur dina uppgifter används. Vi kommer då att ge dig en utskrift av dina personuppgifter i pdf-format. Om informationen som är registrerad är felaktig har du rätt till rättelse. Du har även rätt att be att återkalla ditt samtycke och få din informationen borttagen (med undantag för personuppgifter som berörs av ovan nämnda lagar). Kontakta oss via contact@marialofors.com med ditt ärende.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta samla in eller behandla dina personuppgifter (förutom sådana som vi måste spara på grund av rättslig förpliktelse). Det kan hända att vi då kanske inte kan tillhandahålla avtalade produkter eller tjänster till dig, och du kan inte hålla oss ansvariga för det.