Planera för ett hållbart entreprenörskap

Ladda ner denna pdf-guide som hör till föreläsningen i Pressure Free Business Summit 2023.
Använd den för att skriva ner dina reflektioner och för att samla dina idéer.

PFB summit freebie maria lofors